Shinrai ry

Perustietoja rekisteröidystä yhdistyksestä

Nimi: Shinrai ry
Kotikunta: Pirkkala
IBAN: FI35 4510 7820 0044 30
BIC: ITELFIHH
Y-tunnus: 2619065-8

Shinrai, jonka nimi suomeksi tarkoittaa luottamusta, on perustettu 18.4.2005. Seuran dojo sijaitsee Pirkkalan keskustassa, fysioterapia Petri Ijäksen tiloissa, osoitteessa Suupantie 2.

Seuran toiminta-ajatuksena on yhteisen hyvän ja oikeudenmukaisuuden periaate. Harjoittelussa jokainen voi edetä omien yksilöllisten edellytystensä mukaan. Jokainen harjoittelija on yhtä arvokas, olipa eteneminen sitten nopeaa tai hidasta. Tavoitteena on saada liikuntaharrastus elinikäiseksi tavaksi. Seuran jäsenmäärä kauteen 2015 mentäessä on 85 judokaa, joista 16 on aikuisia tai nuoria ja 68 alle 15-vuotiaita. Seuraamme ovat tervetulleita niin vanhat konkarit kuin myös uudet aloittelijat.

Shinrain hallinto

Hallitus ja toimihenkilöt

Seuran hallinto koostuu vuosikokouksessa valitusta hallituksesta ja hallituksen valitsemista toimihenkilöistä. Vuosikokous valitsee seuralle hallituksen ja sille puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin. Hallituksen ulkopuolelta valitaan toiminnantarkastajan sekä mahdollisesti muita toimihenkilöitä, kuten passisihteeri, valmennuspäällikö, vastuuohjaajat, apuohjaajat, varastopäällikö ja yhteyshenkilöt.

Shinrai ry:n tilinpäätös

Yhdistyksen tilinpäätös tulee tuottaa yhdistyksessä jokaiselta tilikaudelta. Yleensä tilinpäätös on tehtävä viimeistään neljän kuukauden kuluessa tilikauden loppumisesta.

Oleellinen asia on, että yhdistyksen tilinpäätös antaa oikeat ja selkeät tiedot yhdistyksen taloudellisesta asemasta sekä toiminnan tuloksista. Tilinpäätöksen tulee sisältää kaikki yhdistyksen taloudellinen toiminta.

Yhdistyksen tilinpäätös tulee valmistella sääntöjen määräämällä tavalla. Hallituksen tulee perehtyä hyvissä ajoin ennen vuosikokousta tilinpäätökseen ja allekirjoittaa se ennen tilintarkastusta. Hallitus siis vastaa tilinpäätöksen paikkansapitävyydestä. Tilintarkastus kuuluu kahden vuosikokouksen mallissa kevätkokouksen asialistalle.

Shinrai ry:n tilinpäätös sisältää rekisteröidyn yhdistyksen tuloslaskelman, taseen, budjetin ja toimintakertomuksen sekä toimintasuunnitelman. Lisäksi toiminnantarkastaja tekee toiminnantarkastuskertomuksen.

Talousarvio eli budjetti tarkoittaa tilikaudelle tehtyä taloussuunnitelmaa yhdistyksen varojen käytöstä. Talousarvio kertoo, mihin ja kuinka paljon yhdistyksessä tullaan käyttämään rahaa seuraavan tilikauden aikana kuhunkin kohteeseen ja millä toimintaa sekä suunniteltuja tapahtumia rahoitetaan. Talousarviosta käytetään myös nimitystä budjetti.

Tase kertoo seuran omaisuuden määrän tiettynä taseentekovuonna.

Tuloslaskelma kertoo seuran tuloista ja menoista. Tuloslaskelma myös kertoo avustuksista ja tuotto- tai kulujäämästä. Tuloslaskelman tärkein osa on tilinkauden tulos.

Toiminnantarkastuskertomuksessa tarkastetaan seuran taloudenpidon ja hallinnon laillisuus.

Toimintakertomus on hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta.

Toimintasuunnitelma on yhdistyksen toiminnan suunnitteluun liittyvä asiakirja, jossa kuvataan suunnitelmaa, keskeisiä asioita sekä tavoitteita tulevan vuoden toiminnalle.

Shinrai ry – yli 10 vuotta judoa Pirkkalassa

Nuori seura

Shinrai on yhdistys, joka on perustettu 18.04.2015. Tämä tarkoittaa sitä, että Shinrai vietti 10 -vuotisjuhliaan lauantaina 18.04.2015 kello 12.00 alkavilla judopäivän tapahtumilla seuran dojon tatamilla osoitteessa Suupantie 2. Seuran 10 -vuotisen olemassa olon aikaan Shinraista on kasvanut nuori seura, jonka jäsenmäärä oli noin 90 jäsentä seuran täyttäessä 10 vuotta vuonna 2015. Juhlapäivän kunniaksi järjestettiin aikuisille ja seuran junioritoiminnalle omat juhlapäivänsä. Aikuiset viettivät juhlia dojolla varsinaisena vuosipäivänä ja junioritoiminta vietti juhlia 24.05.2015 kello 12.00 Shinrai-shiai -seurajudokilpailulla. Junioritoiminnalle oli kilpailujen lisäksi tulossa paljon muutakin toimintaa niille, jotka eivät ole kisaamisesta innostuneet.

Aikuisten vuosijuhla alkoi kello 12.00 tatamilla Suomen judoliiton ansiomerkkien jakamisen lomassa. Ansiomerkkien jälkeen alkoivat judoharjoitukset. Illemmalla vietettiin seuran synttäreitä mukavassa hengessä. Päivän tarkoituksena oli aktivoida jäseniä toimintaan mukaan ja erityisesti tarkoituksena oli vanhoille jäsenille tarkoitettu tilaisuus tulla muistelemaan vahoja ja miksei vaikkapa innostumaan uudestaan judosta.

Junioritoiminnan päivänä 24.05.2015 myös vanhemmat olivat enemmän kuin tervetulleita seuraamaan tapahtumaa. Verkkarit mukaan ja tulemalla paikalle vanhemmatkin tutustuivat oman nuorensa harrastukseen ja joku saattoi innostuakin. Ennen kaikkea päivä oli tarkoitettu muksuille, lapsille, junioreille ja nuorille mukavaksi teemapäiväksi.

Shinrai tarkoittaa luottamusta

Yhdistyksemme nimi on SHINRAI ja sen kotipaikka on Pirkkala. Shinrain toiminnan tarkoituksena on edistää (judo)urheilua ja levittää (judo)urheilun harrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta (judo)urheiluun. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  1. Järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
  2. Hankkii tarvittavia välineitä
  3. Järjestää näytöksiä, kilpailuja, juhlia ja vastaavaa toimintaa

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Jäsenet tekevät Shinrain

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Seuran toiminta-ajatuksena on yhteisen hyvän ja oikeudenmukaisuuden periaate. Harjoittelussa jokainen voi edetä omien yksilöllisten edellytystensä mukaan. Jokainen harjoittelija on yhtä arvokas, olipa eteneminen sitten nopeaa tai hidasta. Tavoitteena on saada liikuntaharrastus elinikäiseksi tavaksi. Seuraamme ovat tervetulleita niin vanhat konkarit kuin myös uudet aloittelijat